Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
10
Maand
5
Jaar
1896
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Saekele
Naam echtgenoot
Andringa
Geboorteplaats echtgenoot
Mantgum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Dieuwke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Greonterp
Voornamen vader echtgenoot
Willem Eeltjes
Naam vader echtgenoot
Andringa
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Saekeles
Naam moeder echtgenoot
Altenburg
Voornaam vader echtgenote
Meye
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjuttje
Naam moeder echtgenote
Brattinga
Kwota / Bron
Aktenr 18

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)