Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
29
Maand
11
Jaar
1900
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Harmen
Naam echtgenoot
Zeylemaker
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Harmen
Naam vader echtgenoot
Zeylemaker
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Doutje
Naam moeder echtgenoot
Simons
Voornaam vader echtgenote
Dirk
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geertje
Naam moeder echtgenote
Bergsma
Nota
Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 2 mei 1918
Kwota / Bron
Aktenr 94

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)