Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
6
Maand
2
Jaar
1904
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Geert
Naam echtgenoot
Vonk
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Nienke
Naam echtgenote
Wagenmakers
Geboorteplaats echtgenote
Warga
Voornamen vader echtgenoot
Jan
Naam vader echtgenoot
Vonk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Geertje
Naam moeder echtgenoot
Kampen
Voornaam vader echtgenote
Johannes Johannes
Naam vader echtgenote
Wagenmakers
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Brugts
Naam moeder echtgenote
Idsenga
Nota
Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 16 september 1937, ingeschreven d.d. 13 oktober 1937
Kwota / Bron
Aktenr 5

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)