Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
17
Maand
7
Jaar
1916
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Harke
Naam echtgenoot
Bakker
Geboorteplaats echtgenoot
Baard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jetske Cornelia
Naam echtgenote
Hofmeester
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Rommert Wybes
Naam vader echtgenoot
Bakker
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Engeltje Jans
Naam moeder echtgenoot
Gillebaard
Voornaam vader echtgenote
Henderikus Johannes
Naam vader echtgenote
Hofmeester
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
Mol
Kwota / Bron
Aktenr 50

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)