Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
8
Maand
11
Jaar
1812
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Hendriks
Naam echtgenoot
Kempes
Geboorteplaats echtgenoot
Heerenveen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna
Patroniem echtgenote
Aarnts
Naam echtgenote
Hofmeyer
Geboorteplaats echtgenote
Franeker
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Hendriks
Naam vader echtgenoot
Kempes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janke
Naam moeder echtgenoot
Christiaans
Voornaam vader echtgenote
Arend
Naam vader echtgenote
Hofmeyer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
Monkel
Kwota / Bron
Aktenr 39

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)