Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
27
Maand
3
Jaar
1922
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sipke
Naam echtgenoot
Sevensma
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Mol
Geboorteplaats echtgenote
Wolsum
Voornamen vader echtgenoot
Willem
Naam vader echtgenoot
Sevensma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antonia
Naam moeder echtgenoot
de Jager
Voornaam vader echtgenote
Douwe Gabes
Naam vader echtgenote
Mol
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Cornelia Luitzens
Naam moeder echtgenote
Stellingwerf
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)