Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
4
Maand
6
Jaar
1928
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sikke
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Meppel
Voorna(a)m(en) echtgenote
Maria Elizabeth
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Simon
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
Sybrandy
Voornaam vader echtgenote
Dirk Willem
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Catharina
Naam moeder echtgenote
Arends
Kwota / Bron
Aktenr 57

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)