Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
13
Maand
4
Jaar
1929
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
IJlst
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hottinga
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Marten
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
Huisman
Voornaam vader echtgenote
Sjerp
Naam vader echtgenote
Hottinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Beitske
Naam moeder echtgenote
de Jong
Kwota / Bron
Aktenr 27

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)