Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
6
Maand
4
Jaar
1935
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ulbe
Naam echtgenoot
van Wieren
Geboorteplaats echtgenoot
Godorf (Duitsland)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe
Naam vader echtgenoot
van Wieren
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hasseltje
Naam moeder echtgenoot
Kooy
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje
Naam moeder echtgenote
van der Veen
Nota
BRUIDEGOM: -de laatste zes maanden wonende in de gemeente Wymbritseradeel
Kwota / Bron
Aktenr 18

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)