Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Terschelling, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Terschelling 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Terschelling 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)

3.340 akten

 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  16
  Maand
  3
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Nicolaas
  Naam echtgenoot
  van Deelen
  Geboorteplaats echtgenoot
  Rijswijk
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Klaske
  Naam echtgenote
  van der Woude
  Geboorteplaats echtgenote
  Anjum (Oostdongeradeel)
  Voornamen vader echtgenoot
  Inge Jacob
  Naam vader echtgenoot
  van Deelen
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Jacoba Johanna
  Naam moeder echtgenoot
  Bayards
  Voornaam vader echtgenote
  Wytze
  Naam vader echtgenote
  van der Woude
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Hyke
  Naam moeder echtgenote
  van der Geest
  Nota
  En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte-extracten, een extract uit de akte van huwelijkstoestemming van den vader des Bruidegoms, alsmede het bewijs van gedane huwelijksafkondiging in de gemeente Delft.
  Kwota / Bron
  Aktenr 5
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  23
  Maand
  3
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Tjaard
  Naam echtgenoot
  Klijn
  Geboorteplaats echtgenoot
  Terschelling
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Tjitske
  Naam echtgenote
  Dijkstra
  Geboorteplaats echtgenote
  Marrum (Ferwerdadeel)
  Voornamen vader echtgenoot
  Anne
  Naam vader echtgenoot
  Klijn
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Japke
  Naam moeder echtgenoot
  Buyl
  Voornaam vader echtgenote
  Jan
  Naam vader echtgenote
  Dijkstra
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Baukje
  Naam moeder echtgenote
  van Dijk
  Nota
  En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte extracten, een overlijdensextract van den vader des Bruidegoms, alsmede het bewijs van gedane huwelijksafkondiging in de gemeente Ferwerderadeel BRUID: -binnen de laatste zes maanden wonende te Ferwerderadeel
  Kwota / Bron
  Aktenr 6
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  3
  Maand
  5
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Douwe Oene
  Naam echtgenoot
  Spanjer
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Bertha
  Naam echtgenote
  Lettinga
  Nota
  Akte van Echtscheidingsakte -ingeschreven een heden ten verzoeke van na te noemen eischer aan mij beteekend vonnis der Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden van Tien Februari dezes jaars waarbij door echtscheiding is ontbonden verklaard het huwelijk tusschen den eischer Spanjer, Douwe Oene, en de gedaagde Lettinga, Bertha, wier huwelijk op vijftien October negentienhonderd een en dertig alhier werd gesloten. Zijnde bij dit vonnis gevoegd een getuigschrift van den griffier van voornoemde rechtbank van den Vier en twintigsten April dezes jaars, houdende, dat op zijn register geen aanteekening is gedaan van verzet of hoogere voorziening tegen opgemeld vonnis, benevens een verklaring van ... (Meer zien) Akte van Echtscheidingsakte -ingeschreven een heden ten verzoeke van na te noemen eischer aan mij beteekend vonnis der Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden van Tien Februari dezes jaars waarbij door echtscheiding is ontbonden verklaard het huwelijk tusschen den eischer Spanjer, Douwe Oene, en de gedaagde Lettinga, Bertha, wier huwelijk op vijftien October negentienhonderd een en dertig alhier werd gesloten. Zijnde bij dit vonnis gevoegd een getuigschrift van den griffier van voornoemde rechtbank van den Vier en twintigsten April dezes jaars, houdende, dat op zijn register geen aanteekening is gedaan van verzet of hoogere voorziening tegen opgemeld vonnis, benevens een verklaring van berusting van gedaagde. (Minder zien)
  Kwota / Bron
  Aktenr 7
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  25
  Maand
  5
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Gosse
  Naam echtgenoot
  Hoekstra
  Geboorteplaats echtgenoot
  Vrouwenparochie, gemeente het Bildt
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Trijntje
  Naam echtgenote
  Bakker
  Geboorteplaats echtgenote
  Terschelling
  Voornamen vader echtgenoot
  Jan
  Naam vader echtgenoot
  Hoekstra
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Wytske
  Naam moeder echtgenoot
  Germeraard
  Voornaam vader echtgenote
  Douwe
  Naam vader echtgenote
  Bakker
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Rempje
  Naam moeder echtgenote
  van Rees
  Nota
  En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte-extracten, alsmede het bewijs van gedane huwelijksafkondiging in de gemeente Leeuwarden
  Kwota / Bron
  Aktenr 8
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  27
  Maand
  6
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Johannes
  Patroniem echtgenoot
  Antonius Stephanius
  Naam echtgenoot
  Verhaagen
  Geboorteplaats echtgenoot
  Zutphen
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Maartje
  Naam echtgenote
  Wulp
  Geboorteplaats echtgenote
  Terschelling
  Voornamen vader echtgenoot
  Johannes Antonius Stephanus
  Naam vader echtgenoot
  Verhaagen
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Aafke
  Naam moeder echtgenoot
  Bos
  Voornaam vader echtgenote
  Dirk
  Naam vader echtgenote
  Wulp
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Sieke
  Naam moeder echtgenote
  Koning
  Nota
  En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte-extracten, alsmede het bewijs van gedane huwelijksafkondiging in de gemeente Groningen.
  Kwota / Bron
  Aktenr 10
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  29
  Maand
  6
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Cornelis
  Naam echtgenoot
  Kind
  Geboorteplaats echtgenoot
  Terschelling
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Harmke
  Naam echtgenote
  Stellema
  Geboorteplaats echtgenote
  Oudkerk (Tietjerksteradeel)
  Voornamen vader echtgenoot
  Dirk
  Naam vader echtgenoot
  Kind
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Geertje
  Naam moeder echtgenoot
  Wiegman
  Voornaam vader echtgenote
  Jan
  Naam vader echtgenote
  Stellema
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Tjitske Tjallings
  Naam moeder echtgenote
  Postma
  Nota
  Echtscheiding ingeschreven Gemeente: Terschelling. d.d. 22 augustus 1984. De ambtenaar van de burgerlijke stand w.g. P.G. Brouwer. De Beheerder (ondertekend) En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte-extracten
  Kwota / Bron
  Aktenr 9
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  13
  Maand
  7
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Piet
  Naam echtgenoot
  Kaspers
  Geboorteplaats echtgenoot
  Terschelling
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Pietje
  Naam echtgenote
  Kooyman
  Geboorteplaats echtgenote
  Terschelling
  Voornamen vader echtgenoot
  Lieuwe
  Naam vader echtgenoot
  Kaspers
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Baukje
  Naam moeder echtgenoot
  Bakker
  Voornaam vader echtgenote
  Iemke
  Naam vader echtgenote
  Kooyman
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Trijntje
  Naam moeder echtgenote
  Bos
  Nota
  En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte extracten. Opmerking: herleidbaar van de akte is in de bovenstaande zin los van elkaar vermeld: 'geboorte' en 'extracten'. Voor een goede zinsvolgorde hoort een streepje ertussen. Dus dan dient het te zijn 'geboorte-extracten'
  Kwota / Bron
  Aktenr 11
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  1
  Maand
  9
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Jetze
  Naam echtgenoot
  Zorgdrager
  Geboorteplaats echtgenoot
  Terschelling
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Renske
  Naam echtgenote
  Gardenier
  Geboorteplaats echtgenote
  Wierum, gemeente Noardeast-Fryslân
  Voornamen vader echtgenoot
  Gerrit
  Naam vader echtgenoot
  Zorgdrager
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Japke
  Naam moeder echtgenoot
  Boer
  Voornaam vader echtgenote
  Tjeerd
  Naam vader echtgenote
  Gardenier
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Sjoukje
  Naam moeder echtgenote
  Lolkama
  Nota
  Echtscheiding ingeschreven Gemeente: Terschelling d.d. 1 april 1964. De ambtenaar van de burgerlijke stand w.g. F. Bijlsma. De Beheerder (ondertekend). En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte-extracten, de overlijdens-extracten van de ouders des Bruidegoms, een extract uit de akte van huwelijkstoestemming van de ouders der Bruid, benevens het bewijs van gedane Huwelijksafkondiging in de gemeente Amsterdam
  Kwota / Bron
  Aktenr 12
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  2
  Maand
  11
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Gaauwe
  Patroniem echtgenoot
  Cornelis
  Naam echtgenoot
  van Zwol
  Geboorteplaats echtgenoot
  Terschelling
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Klasina
  Naam echtgenote
  Doeksen
  Geboorteplaats echtgenote
  Terschelling
  Voornamen vader echtgenoot
  Alt
  Naam vader echtgenoot
  van Zwol
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Maamke
  Naam moeder echtgenoot
  Spanjer
  Voornaam vader echtgenote
  Arien
  Naam vader echtgenote
  Doeksen
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Jacoba
  Naam moeder echtgenote
  Mier
  Nota
  En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte-extracten, zoomede een geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat de Bruid wegens ziekte verhinderd, is zich ter voltrekking van dit huwelijk naar het Gemeentehuis te begeven.
  Kwota / Bron
  Aktenr 13
 • Gemeente
  Terschelling
  Dag
  28
  Maand
  11
  Jaar
  1944
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Adriaan Frans
  Naam echtgenoot
  Feith
  Geboorteplaats echtgenoot
  Haarlem
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Antje
  Naam echtgenote
  Ree
  Geboorteplaats echtgenote
  Terschelling
  Voornamen vader echtgenoot
  Adriaan Frans
  Naam vader echtgenoot
  Feith
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
  Wilhelmina Maria
  Naam moeder echtgenoot
  Visser
  Voornaam vader echtgenote
  Willem
  Naam vader echtgenote
  Ree
  Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
  Martje
  Naam moeder echtgenote
  Roos
  Nota
  En hebben de comparanten aan mij overgelegd: hunne geboorte-extracten. De ouders der Bruid hierbij tegenwoordig hebben desgevraagd verklaard in dit huwelijk toe te stemmen. De Bruidegom verklaart dat hij door de oorlogsomstandigheden niet in staat is de overlijdensakte van zijn vader alsmede een bewijs van Toestemming voor het huwelijk door zijn moeder over te leggen
  Kwota / Bron
  Aktenr 14