Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
28
Maand
6
Jaar
1924
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jochum
Naam echtgenoot
Douma
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Leeuwarden
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd Jochums
Naam vader echtgenoot
Douma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janna Gosses
Naam moeder echtgenoot
van der Heide
Voornaam vader echtgenote
Andries Sakes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sieuwke Andries
Naam moeder echtgenote
Zijlstra
Kwota / Bron
Aktenr 95

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)