Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
22
Maand
6
Jaar
1929
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hille
Naam echtgenoot
Wagenmakers
Geboorteplaats echtgenoot
Wommels
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Zijlstra
Geboorteplaats echtgenote
Oostermeer
Voornamen vader echtgenoot
Johannes
Naam vader echtgenoot
Wagenmakers
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Etje
Naam moeder echtgenoot
Reitsma
Voornaam vader echtgenote
Wierd Johannes
Naam vader echtgenote
Zijlstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske Douwes
Naam moeder echtgenote
Procee
Kwota / Bron
Aktenr 83

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)