Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1935
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Rijperkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Jonkman
Geboorteplaats echtgenote
De Wilp
Voornamen vader echtgenoot
Oebele Hendriks
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jantje
Naam moeder echtgenoot
Fokkinga
Voornaam vader echtgenote
Ate
Naam vader echtgenote
Jonkman
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje
Naam moeder echtgenote
Krol
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)