Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
4
Maand
7
Jaar
1935
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Postma
Geboorteplaats echtgenoot
Eernewoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Westra
Geboorteplaats echtgenote
Garijp
Voornamen vader echtgenoot
Willem
Naam vader echtgenoot
Postma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Wietske
Naam moeder echtgenoot
Herder
Voornaam vader echtgenote
Willem Tjibbes
Naam vader echtgenote
Westra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Jelles
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 97

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)