Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
26
Maand
10
Jaar
1833
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Klases
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oudkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Patroniem echtgenote
Hanses
Naam echtgenote
Helder
Geboorteplaats echtgenote
Mildam (Schoterland)
Voornamen vader echtgenoot
Klaas Gerbens
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske
Naam moeder echtgenoot
Durks
Voornaam vader echtgenote
Hans Jans
Naam vader echtgenote
Helder
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ypkje
Naam moeder echtgenote
Klases
Kwota / Bron
Aktenr 48

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)