Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
13
Maand
5
Jaar
1939
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Naam echtgenoot
Haarsma
Geboorteplaats echtgenoot
Suameer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Folkje
Naam echtgenote
Meyer
Geboorteplaats echtgenote
Garijp
Voornamen vader echtgenoot
Binne
Naam vader echtgenoot
Haarsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Liekeltje
Naam moeder echtgenoot
Heddema
Voornaam vader echtgenote
Gjalt Linzes
Naam vader echtgenote
Meyer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 56

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)