Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
6
Maand
5
Jaar
1942
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Sibma
Geboorteplaats echtgenoot
Garijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Garijp
Voornamen vader echtgenoot
Taede Kornelis
Naam vader echtgenoot
Sibma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske
Naam moeder echtgenoot
Riedstra
Voornaam vader echtgenote
Karel
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
van der Wal
Kwota / Bron
Aktenr 20

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)