Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
11
Maand
5
Jaar
1844
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Wybrens
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Rijperkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jifke
Patroniem echtgenote
Sjoerds
Naam echtgenote
van der Meulen
Geboorteplaats echtgenote
Oenkerk
Voornamen vader echtgenoot
Wybren Jans
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjoerdtje Gerbens
Naam moeder echtgenoot
van der Kooi
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd Hayes
Naam vader echtgenote
van der Meulen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Akke Sapes
Naam moeder echtgenote
van der Woude
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)