Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
4
Maand
9
Jaar
1852
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Wybrens
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Rijperkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Minke
Patroniem echtgenote
Jacobs
Naam echtgenote
Sikma
Geboorteplaats echtgenote
Oudkerk
Voornamen vader echtgenoot
Wybren Jans
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjoerdtje Gerbens
Naam moeder echtgenoot
van der Kooi
Voornaam vader echtgenote
Jacob Jacobs
Naam vader echtgenote
Sikma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Jans
Naam moeder echtgenote
van der Meer
Kwota / Bron
Aktenr 73

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)