Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
14
Maand
7
Jaar
1860
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Tinga
Geboorteplaats echtgenoot
Suameer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Suameer
Voornamen vader echtgenoot
Jan Jans
Naam vader echtgenoot
Tinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Marijke Jans
Naam moeder echtgenoot
Zandstra
Voornaam vader echtgenote
Jonas Jelkes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Gjalts
Naam moeder echtgenote
Haarsma
Kwota / Bron
Aktenr 59

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)