Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
15
Maand
9
Jaar
1816
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Patroniem echtgenoot
Willems
Naam echtgenoot
Dikland
Geboorteplaats echtgenoot
IJlst
Voorna(a)m(en) echtgenote
Baukje
Patroniem echtgenote
Meinderts
Naam echtgenote
Visser
Geboorteplaats echtgenote
Giekerk
Voornamen vader echtgenoot
Willem Bonnes
Naam vader echtgenoot
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Joukjen Klases
Naam moeder echtgenoot
van der Veen
Voornaam vader echtgenote
Meindert Jans
Naam vader echtgenote
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje
Naam moeder echtgenote
Hendriks
Kwota / Bron
Aktenr 8

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)