Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1872
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Sjoerds
Naam echtgenoot
Wybenga
Geboorteplaats echtgenoot
Jelsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gerkje
Patroniem echtgenote
Feddriks
Naam echtgenote
Damstra
Geboorteplaats echtgenote
Wijns
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd Jans
Naam vader echtgenoot
Wybenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Bosma
Voornaam vader echtgenote
Feddrik Sakes
Naam vader echtgenote
Damstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Feikje Rinzes
Naam moeder echtgenote
Bil
Kwota / Bron
Aktenr 66

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)