Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
11
Maand
5
Jaar
1876
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Straatsma
Geboorteplaats echtgenoot
Reitsum (Ferwerderadeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Sapes
Naam echtgenote
Douma
Geboorteplaats echtgenote
Roodkerk
Voornamen vader echtgenoot
Cornelis Taekes
Naam vader echtgenoot
Straatsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Gerrits
Naam moeder echtgenoot
Bosch
Voornaam vader echtgenote
Sape Douwes
Naam vader echtgenote
Douma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjimkje Symons
Naam moeder echtgenote
Rinsma
Kwota / Bron
Aktenr 28

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)