Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
27
Maand
5
Jaar
1880
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Douwe
Patroniem echtgenoot
Hendriks
Naam echtgenoot
Krol
Geboorteplaats echtgenoot
Suameer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Patroniem echtgenote
Nicolaas
Naam echtgenote
Veltman
Geboorteplaats echtgenote
Suameer
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Jans
Naam vader echtgenoot
Krol
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Jans
Naam moeder echtgenoot
Wadman
Voornaam vader echtgenote
Nicolaas Warners
Naam vader echtgenote
Veltman
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Rodes
Naam moeder echtgenote
Haarsma
Kwota / Bron
Aktenr 71

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)