Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1883
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rienk
Patroniem echtgenoot
Ridserts
Naam echtgenoot
Jansma
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wytske
Patroniem echtgenote
Jans
Naam echtgenote
de Roos
Geboorteplaats echtgenote
Opeinde
Voornamen vader echtgenoot
Ridsert Rienks
Naam vader echtgenoot
Jansma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Roelofke Pieters
Naam moeder echtgenoot
de Roos
Voornaam vader echtgenote
Jan Pieters
Naam vader echtgenote
de Roos
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aukjen Wipkes
Naam moeder echtgenote
Lap
Kwota / Bron
Aktenr 42

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)