Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
24
Maand
5
Jaar
1884
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Roorde
Patroniem echtgenoot
Nicolaas
Naam echtgenoot
Veltman
Geboorteplaats echtgenoot
Suameer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Fokje
Naam echtgenote
de Boer
Geboorteplaats echtgenote
Drachten
Voornamen vader echtgenoot
Nicolaas Warnders
Naam vader echtgenoot
Veltman
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Roordes
Naam moeder echtgenoot
Haarsma
Voornaam vader echtgenote
Jan Rienks
Naam vader echtgenote
de Boer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Jilles
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 64

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)