Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
17
Maand
5
Jaar
1890
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wietze
Naam echtgenoot
Mulder
Geboorteplaats echtgenoot
Ureterp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Martijntje
Patroniem echtgenote
Oeges
Naam echtgenote
Laversma
Geboorteplaats echtgenote
Oenkerk
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Jelles
Naam vader echtgenoot
Mulder
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Gooitzens
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Oege Minnes
Naam vader echtgenote
Laversma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aaltje Wytzes
Naam moeder echtgenote
Eysinga
Kwota / Bron
Aktenr 48

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)