Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1906
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Dirks
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Bloemhof
Geboorteplaats echtgenote
Bergum
Voornamen vader echtgenoot
Dirk Gjalts
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sara Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Dijkstra
Voornaam vader echtgenote
Sybe Wybes
Naam vader echtgenote
Bloemhof
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Stijntje Fokkes
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 51

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)