Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
17
Maand
9
Jaar
1910
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sjoerd
Naam echtgenoot
van der Veen
Geboorteplaats echtgenoot
Oenkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Birdaard
Voornamen vader echtgenoot
Reinder Klazes
Naam vader echtgenoot
van der Veen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Anskje Sjoerds
Naam moeder echtgenoot
Landheer
Voornaam vader echtgenote
Pieter Wybes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske Jans
Naam moeder echtgenote
Poortinga
Kwota / Bron
Aktenr 111

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)