Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
23
Maand
5
Jaar
1914
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle Johan
Naam echtgenoot
Merkus
Geboorteplaats echtgenoot
Driesum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Hardegarijp
Voornamen vader echtgenoot
Hylke Jelles
Naam vader echtgenoot
Merkus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Maaike Kornelis
Naam moeder echtgenoot
van Ek
Voornaam vader echtgenote
Hette Jans
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske
Naam moeder echtgenote
Kuipers
Kwota / Bron
Aktenr 60

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)