Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
24
Maand
5
Jaar
1917
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan Pieter
Naam echtgenoot
Veenland
Geboorteplaats echtgenoot
Oostermeer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Suameer
Voornamen vader echtgenoot
Ubele Jacobs
Naam vader echtgenoot
Veenland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hansje Pieters
Naam moeder echtgenoot
Reitsma
Voornaam vader echtgenote
Hilke Jelkes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje
Naam moeder echtgenote
Reitsma
Kwota / Bron
Aktenr 58

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)