Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
22
Maand
9
Jaar
1917
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ybele
Naam echtgenoot
van der Kooi
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Naam echtgenote
Metzlar
Geboorteplaats echtgenote
Harkema-Opeinde
Voornamen vader echtgenoot
Albert Gerhardus
Naam vader echtgenoot
van der Kooi
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aafke Sybrens
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Rommert Johannes
Naam vader echtgenote
Metzlar
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Freerkje
Naam moeder echtgenote
Zwaagstra
Nota
Met legitimatie van een kind
Kwota / Bron
Aktenr 99

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)