Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
20
Maand
5
Jaar
1920
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Naam echtgenoot
Boonstra
Geboorteplaats echtgenoot
Hardegarijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Bergum
Voornamen vader echtgenoot
Eelke Jelles
Naam vader echtgenoot
Boonstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Wierds
Naam moeder echtgenoot
Visser
Voornaam vader echtgenote
Dirk Fokkes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Gaatske Kornelis
Naam moeder echtgenote
Spoor
Kwota / Bron
Aktenr 78

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Tietjerksteradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)