Collaboratieve indexen

Huwelijken - Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Utingeradeel
Dag
23
Maand
11
Jaar
1851
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjitze
Patroniem echtgenoot
Thomas
Naam echtgenoot
Bijlsma
Geboorteplaats echtgenoot
Oldeboorn
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Patroniem echtgenote
Jeens
Naam echtgenote
de Jong
Geboorteplaats echtgenote
Lemmer
Voornamen vader echtgenoot
Thomas Willems
Naam vader echtgenoot
Bijlsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elske Tjitzes
Naam moeder echtgenoot
Haringsma
Voornaam vader echtgenote
Jeen Geeukes
Naam vader echtgenote
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Sjoerds
Naam moeder echtgenote
Jeltes
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)