Collaboratieve indexen

Huwelijken - Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Utingeradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1870
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hotze
Patroniem echtgenoot
Thomas
Naam echtgenoot
Bijlsma
Geboorteplaats echtgenoot
Oldeboorn
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hantje
Naam echtgenote
de Haan
Geboorteplaats echtgenote
Drachten
Voornamen vader echtgenoot
Thomas Willems
Naam vader echtgenoot
Bijlsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elske Tjitzes
Naam moeder echtgenoot
Haringsma
Voornaam vader echtgenote
Eit Hendriks
Naam vader echtgenote
de Haan
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Attje Okkes
Naam moeder echtgenote
Visser
Kwota / Bron
Aktenr 23

Huwelijken

Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)