Collaboratieve indexen

Huwelijken - Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Utingeradeel
Dag
22
Maand
8
Jaar
1818
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Joukes
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Akmarijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Patroniem echtgenote
Sipkes
Naam echtgenote
van der Hoek
Geboorteplaats echtgenote
Akmarijp
Voornamen vader echtgenoot
Jouke Wijnholts
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janke
Naam moeder echtgenoot
Gosses
Voornaam vader echtgenote
Sipke
Naam vader echtgenote
Engeles
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hylkjen
Naam moeder echtgenote
Jans
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)