Collaboratieve indexen

Huwelijken - Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Utingeradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1827
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jeen
Patroniem echtgenoot
Lieuwes
Naam echtgenoot
Schouwstra
Geboorteplaats echtgenoot
Irnsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Feikjen
Patroniem echtgenote
Tjerks
Naam echtgenote
Westerterp
Geboorteplaats echtgenote
Oldeboorn
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe Jeens
Naam vader echtgenoot
Schouwstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbeth Klazes
Naam moeder echtgenoot
Eenshuistra
Voornaam vader echtgenote
Tjerk Klazes
Naam vader echtgenote
Westerterp
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Geerts
Naam moeder echtgenote
de Jong
Kwota / Bron
Aktenr 6

Huwelijken

Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)