Collaboratieve indexen

Huwelijken - Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Utingeradeel
Dag
18
Maand
5
Jaar
1938
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oene
Naam echtgenoot
Vleeshouwer
Geboorteplaats echtgenoot
Oldeboorn
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Oldeboorn
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd Abes
Naam vader echtgenoot
Vleeshouwer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Wytske
Naam moeder echtgenoot
de Haan
Voornaam vader echtgenote
Hartman Sytzes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Akke Hendriks
Naam moeder echtgenote
Kleefstra
Kwota / Bron
Aktenr 22

Huwelijken

Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)