Collaboratieve indexen

Huwelijken - Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Utingeradeel
Dag
28
Maand
5
Jaar
1837
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oeltje
Patroniem echtgenoot
Lieuwes
Naam echtgenoot
Schouwstra
Geboorteplaats echtgenoot
Irnsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Patroniem echtgenote
Heeres
Naam echtgenote
Kampen
Geboorteplaats echtgenote
Oldeboorn
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe Jeens
Naam vader echtgenoot
Schouwstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbeth Klazes
Naam moeder echtgenoot
Eenshuistra
Voornaam vader echtgenote
Heere Jans
Naam vader echtgenote
Kampen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Sybes
Naam moeder echtgenote
Woudstra
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Utingeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Utingeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)