Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
21
Maand
5
Jaar
1836
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Willems
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Zwaagwesteinde
Voorna(a)m(en) echtgenote
Fokeliena
Patroniem echtgenote
Kornelis
Naam echtgenote
Posthumus
Geboorteplaats echtgenote
Ferwerd
Voornamen vader echtgenoot
Willem Gerbens
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aukjen Reins
Naam moeder echtgenoot
de Jong
Voornaam vader echtgenote
Kornelis Jorrits
Naam vader echtgenote
Posthumus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Fokeliena
Naam moeder echtgenote
Brouwer
Kwota / Bron
Aktenr 35

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)