Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
11
Maand
8
Jaar
1855
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Harmen
Patroniem echtgenoot
Melis
Naam echtgenoot
Braak
Geboorteplaats echtgenoot
Ternaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Maria
Naam echtgenote
Straat
Geboorteplaats echtgenote
Vlissingen (Zeeland)
Voornamen vader echtgenoot
Melis Djoerds
Naam vader echtgenoot
Braak
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Harmens
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Attes Jan
Naam vader echtgenote
Straat
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Anna
Naam moeder echtgenote
Heybeek
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)