Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
16
Maand
5
Jaar
1863
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Durk
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Rinsumageest
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gerritje
Naam echtgenote
de Graaf
Geboorteplaats echtgenote
Ternaard
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Sakes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Feikje Theunis
Naam moeder echtgenoot
de Waard
Voornaam vader echtgenote
Jan Gelts
Naam vader echtgenote
de Graaf
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Renske Jans
Naam moeder echtgenote
Palma
Kwota / Bron
Aktenr 17

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)