Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
24
Maand
10
Jaar
1863
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Anjum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Metslawier
Voornamen vader echtgenoot
Folkert Jans
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjetsche Annes
Naam moeder echtgenoot
Walda
Voornaam vader echtgenote
Hylke Jaspers
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Zijke Ates
Naam moeder echtgenote
de Haan
Kwota / Bron
Aktenr 55

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)