Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
4
Maand
5
Jaar
1865
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Dirks
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
St. Jacobiparochie
Voorna(a)m(en) echtgenote
Fokelina
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Dirk Gerbens
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske Jans
Naam moeder echtgenoot
Hessels
Voornaam vader echtgenote
Gerben Willems
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Fokelina Kornelis
Naam moeder echtgenote
Posthumus
Kwota / Bron
Aktenr 5

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)