Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
16
Maand
8
Jaar
1866
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sipke
Naam echtgenoot
Posthuma
Geboorteplaats echtgenoot
Sijbrandahuis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Pietje
Naam echtgenote
Smits
Geboorteplaats echtgenote
Hantum
Voornamen vader echtgenoot
Sytze Hendriks
Naam vader echtgenoot
Posthuma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elske Ytsens
Naam moeder echtgenoot
Oosterhof
Voornaam vader echtgenote
Jochum Rodes
Naam vader echtgenote
Smits
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aukje Stevens
Naam moeder echtgenote
van der Meulen
Kwota / Bron
Aktenr 50

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)