Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
29
Maand
9
Jaar
1866
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wintje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Blija
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Poppes
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sybrigje Pieters
Naam moeder echtgenoot
Aagtjes
Voornaam vader echtgenote
Jan Uilkes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske Folkerts
Naam moeder echtgenote
Wierda
Kwota / Bron
Aktenr 59

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)