Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1868
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jentje
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Vrouwenparochie
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tjetske
Naam echtgenote
Wielinga
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Jentjes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje Beerts
Naam moeder echtgenoot
Polstra
Voornaam vader echtgenote
Reinder Douwes
Naam vader echtgenote
Wielinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Liewkje
Naam moeder echtgenote
Japkes
Kwota / Bron
Aktenr 11

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)