Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
15
Maand
5
Jaar
1873
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Kornelis
Naam echtgenoot
Miedema
Geboorteplaats echtgenoot
Hantumeruitburen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hiltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Akkerwoude
Voornamen vader echtgenoot
Wybe Kornelis
Naam vader echtgenoot
Miedema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaaske Pieters
Naam moeder echtgenoot
Feddema
Voornaam vader echtgenote
Sybren Franzes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske Luitjens
Naam moeder echtgenote
Dantuma
Kwota / Bron
Aktenr 18

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)