Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
12
Maand
6
Jaar
1873
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Alardus
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Ternaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Eke
Naam echtgenote
van der Ploeg
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Roel Pieters
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Pieters
Naam moeder echtgenoot
van der Kooy
Voornaam vader echtgenote
Paulus Tjitzes
Naam vader echtgenote
van der Ploeg
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Bregtje Hyltjes
Naam moeder echtgenote
Koopmans
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)