Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1877
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Folkert
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Nijkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Naam echtgenote
Rijpstra
Geboorteplaats echtgenote
Holwerd
Voornamen vader echtgenoot
Everhardus Kornelis
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Jacobs
Naam moeder echtgenoot
de Roos
Voornaam vader echtgenote
Jacob Franzes
Naam vader echtgenote
Rijpstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Sjoerds
Naam moeder echtgenote
van der Maan
Kwota / Bron
Aktenr 8

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Westdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)